top of page

Kurs dla pisarzy technicznych dla personelu ds. Bezpieczeństwa cybernetycznego

Ten kurs podsumuje sposób pisania i komunikowania technicznych i nietechnicznych porad i raportów w praktycznym i zwięzłym formacie, który zapewnia przejrzystość dla zróżnicowanej publiczności.

Kto powinien odbyć kurs?

Odbiorcami tego kursu są Twoi pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni za przygotowanie informacji do publikacji wewnątrz lub na zewnątrz Twojej organizacji.

Czego się nauczysz

Pomożemy Ci zrozumieć, w jaki sposób zidentyfikować informacje, które Twoi czytelnicy uznają za pouczające i wyjaśniające Twój przekaz, obejmując następujące tematy;

  • Identyfikacja i zrozumienie grupy docelowej

  • Wybór właściwych formatów raportowania, w tym komunikatów prasowych

  • Jak napisać poradę, kogo należy uwzględnić, ustalając poprawną treść

  • Identyfikacja i utrzymywanie repozytorium z jednego źródła

  • Kodeks postępowania dla pisarzy technicznych

  • Zrozumienie i utrzymanie wymagań dotyczących prywatności

  • Procedury doradcze i dotyczące udostępniania raportów report

  • Doradztwo i raporty techniki porządkowe reports

bottom of page