top of page
iStock-898997814.jpg

RODO

Ogólne wymagania dotyczące ochrony danych (RODO)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO) to jedna z największych w historii zmian w prawie o ochronie danych. Zastępuje dotychczasową dyrektywę o ochronie danych i weszła w życie 25 maja 2018 r.

Celem RODO jest zapewnienie Europejczykom lepszej kontroli nad ich danymi osobowymi przechowywanymi przez organizacje na całym świecie. Nowe rozporządzenie koncentruje się na zapewnieniu większej przejrzystości organizacji i rozszerzeniu praw osób fizycznych do prywatności. RODO wprowadza również bardziej rygorystyczne kary i grzywny dla organizacji, które nie przestrzegają przepisów, sięgające do 4% rocznego globalnego obrotu lub 20 milionów euro, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Współpracujemy z TwoBlackLabs, które są specjalistami od RODO. Jeśli chcesz się zapoznać, skontaktuj się z nami.

Oceny wpływu na prywatność

Ocena wpływu na prywatność to udokumentowana ocena wpływu, która pomaga zidentyfikować zagrożenia prywatności związane z danym rozwiązaniem.

Ocena wpływu na prywatność ma na celu:

  • Zapewnij zgodność z ustawą o prywatności i/lub RODO oraz wymogami polityki prywatności.

  • Określ zagrożenia i skutki dotyczące prywatności

  • Oceń kontrole i alternatywne procesy, aby złagodzić potencjalne zagrożenia prywatności.


Zalety przeprowadzenia oceny wpływu na prywatność to:

  • Unikanie kosztownych lub krępujących błędów prywatności

  • Pomoc we wczesnej identyfikacji problemów związanych z prywatnością, aby umożliwić identyfikację i stworzenie odpowiednich kontroli

  • Lepsze świadome podejmowanie decyzji dotyczących odpowiednich kontroli.

  • Pokazuje, że organizacja poważnie traktuje prywatność.

  • Wzrost zaufania klientów i pracowników.

Współpracujemy z TwoBlackLabs, które są specjalistami PIA. Jeśli chcesz się zapoznać, skontaktuj się z nami.

bottom of page