top of page

Szkolenie w zakresie oceny ryzyka cybernetycznego

Zidentyfikuj i chroń swoje krytyczne zasoby, przeprowadzając własne oceny ryzyka

Kto powinien odbyć kurs?

  • Osoby, które chcą mieć możliwość samodzielnej oceny ryzyka we własnym zakresie

  • C-Suite, specjaliści ds. bezpieczeństwa, planiści ciągłości działania, personel ds. zgodności, menedżerowie ryzyka i inni

  • Personel musi przeprowadzić formalną ocenę ryzyka w celu spełnienia wymagań PCI-DSS

  • Technicy informatyków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page