top of page
VR Goggles

Oceny ryzyka cybernetycznego

Twój pierwszy krok w ustaleniu, co musisz chronić

Do you know how resilient your organisation is against a cyber attack?

Ocena ryzyka cybernetycznego (Cyber ​​Reconnaissance):

 • Identyfikacja i ustalanie priorytetów zagrożonych zasobów, które wymagają obrony

 • Długoterminowa strategia ochrony

 • Strategia łagodzenia (opracowanie planu obrony)

 • Zrozumienie związku między bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, operacjami IT i zarządzaniem ryzykiem operacyjnym

 • Uzyskaj praktyczną wiedzę na temat ryzyka operacyjnego, zagrożeń, słabych punktów, wpływu, usług i powiązanych z nimi aktywów

 • Strategie obejmujące:

  • Tworzenie zespołu bojowego (szkolenie personelu do obrony w przypadku ataku​

  • Zarządzanie drużyną bojową

  • Wdrażanie zespołu bojowego podczas cyberataku i po nim

bottom of page